top of page

Pravidla a podmínky

Vítejte na centralart.net!

Tyto pravidla a podmínky nastiňují zákony a regulace pro používání webových stránek CentralArt s.r.o., umístěných na www.centralart.net.

Vstupem na tento web předpokládáme, že přijímáte tyto pravidla a podmínky. Nepokračujte v používání centralart.net, pokud nesouhlasíte s plněním všech podmínek uvedených na této stránce.

Na tyto Pravidla a podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti a všechny Dohody se vztahuje následující terminologie: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osobu příhlášenou na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „Sebe“, „My“, „Naše“ a „Nás“, označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ označuje klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem k výslovnému účelu uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v souladu s, a podle platného nizozemského práva. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují na totéž.

Cookies

Používáme soubory cookies. Vstupem na web centralart.net jsouhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti CentralArt s.r.o.

Většina interaktivních webů používá soubory cookie k tomu, aby mohly načíst údaje o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie k tomu, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak vyhledávání lidem navštěvujícím náš web. Někteří naši přidružení / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, CentralArt s.r.o. a / nebo poskytovatelé našich licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na centralart.net. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k nim mít přístup z centralart.net pro své osobní použití podléhající omezením stanoveným v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Sdílet materiál z centralart.net

 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z centralart.net

 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z centralart.net

 • Redistribuovat obsah z centralart.net

Tato Dohoda začíná dnem této smlouvy. Naše Pravidla a podmínky byly vytvořeny pomocí Generátoru pravidel a podmínek a Generátoru zásad ochrany osobních údajů.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. CentralArt s.r.o. nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje Komentáře na webu. Komentáře neodrážejí pohledy a názory společnosti CentralArt s.r.o., jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí pohledy a názory osoby, která zveřejňuje své pohledy a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony společnost CentralArt s.r.o. nenese odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu Komentáře na tomto webu.

CentralArt s.r.o. si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a potvrzujete že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;

 • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;

 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.

 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo zvykových nebo prezentaci komerčních aktivit nebo protiprávních aktivit.

Tímto udělujete CentralArt s.r.o. nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám vašich libovolných Komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Odkazy k našemu obsahu

Následující organizace mohou odkazovat na náš web bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní aparát;

 • Vyhledávače;

 • Zpravodajské organizace;

 • Online distributoři mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem jako hypertextový odkaz na webové stránky jiných uvedených společností; a

 • Akreditované podniky v celém systému s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin, které nemusí odkazovat na náš web.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) falešně neznamená sponzorství, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů a / nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé zdroje informací pro spotřebitele a / nebo podniky;

 • komunitní weby dot.com;

 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;

 • online distributoři;

 • internetové portály;

 • účetní, právní a poradenské firmy; a

 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Budeme schvalovat žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) propojení by nás nepřimělo vypadat nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci společnosti CentralArt s.r.o .; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není nijak klamný; (b) falešně neznamená sponzorství, schválení nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naši webovou stránku, musíte nás informovat zasláním e-mailu společnosti CentralArt sro. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které chcete vytvořit odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou na náš web hypertextově odkazovat následujícím způsobem:

 • Použitím našeho firemního jména; nebo

 • Pomocí jednotného vyhledávače zdrojů, na který je odkazováno; nebo

 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našeho Webu, na který je odkazováno, dávajíce smysl v kontextu a formátu obsahu na webu odkazující strany.

V případě neexistence licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo ani jiné umělecké dílo společnosti CentralArt s.r.o.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Obsahová odpovědnost

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašem Webu. Souhlasíte s tím, že budeme ochráněni proti všem nárokům, které mohou vzniknout na na vašich Webových stránkách. Na žádném Webu by se neměly objevit

bottom of page