top of page
Reklamační řád


Námi dodávané zboží je před dodáním zkontrolováno z hlediska počtu kusů a jejich kvality. Naším cílem je nejvyšší možná kvalita služeb a spokojenost zákazníků.
V případě, že kupující při převzetí zboží od přepravce zjistí porušení obalu nebo celé zásilky, je nutné s přepravcem sepsat zprávu o poškození zásilky a zboží nepřevzít. Uveďte to na našich telefonních číslech. Jakmile zboží obdržíme zpět, bude vám okamžitě zaslána nová zásilka. Zjistí-li kupující vadu zboží způsobenou přepravou, musí to být nahlášeno nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky.
Pokud zboží, které jste zakoupili, vykazuje zjevné vady, je možné je reklamovat v záruční době (dle stanovené záruční doby). Reklamace je vyřešena do 30 dnů poté, co prodávající obdržel požadované zboží. Částku vydanou za odeslání požadovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. K údajnému zboží přiložte reklamační protokol (list papíru s uvedenými vadami) a fakturu za vyzvednuté zboží. Prodávající si vyhrazuje právo posoudit vadu nebo vadu dodaného produktu (společně s výrobcem nebo dovozcem). O výsledku reklamačního řízení bude kupující informován.
V případě oprávněné reklamace je opravené nebo nové zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího.
Kupující má podle občanského zákoníku (č. 367/2000) právo zrušit kupní smlouvu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávajícímu kupující.
Takto vrácené zboží musí být neporušené, nepoškozené a v původním obalu, aby mohlo být prodáno jinému zájemci. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu je částka za zboží odeslána bez nákladů na dopravu uvedených na faktuře za zboží. Částku zašle prodávající kupujícímu do deseti dnů od přijetí zásilky na účet uvedený na fakturačním listu.
Děkuji za Váš nákup.

bottom of page